Firma usługowo-sprzątająca Czysty dom, firma, ogród Ewa Napierała realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Cel projektu:
Ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Planowane efekty
Utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie istniejących miejsc pracy

Wartość projektu:
35 458,50 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:
24 503,84 zł.

W ramach projektu zakupiono urządzenia, które będą służyły między innymi do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń.

 

 

IONIC TRION mobilny system do mycia wodą demineralizowaną

IONIC TRION mycie wodą demineralizowaną elewacji okien solarów

Szorowarka Karcher BD 50/50 C Bp Classic